.. molimo pričekajte ..

DIKAZ - Digitalna knjižnica Zadar

Serijske publikacije (38)
Za prve austrijske vladavine pojavile se ideja o izdavanju novina u Dalmaciji kao modernog sredstva za obavještavanje građana. Battara je već 1803. godine pripremio izlaženje lista "Corriere Dalmata", ali do toga nije došlo, jer službeni Beč nije dopustio. Za francuske vladavine, u Zadru su izlazile dvojezične novine "Il Regnio Dalmata - Kraljski Dalmatin", glasilo francuske uprave u Dalmaciji. Izdavao ih je Battara od 1806. do 1810. godine. Posebna je Battarina zasluga, što je prvi na hrvatskom jezičnom području počeo izdavati almanahe (1804. "Lunario di Zara!", koji od 1806. godine izlazi pod nazivom "Almanacco di Zara"). U vrijeme austrijske vladavine 1813. godine iz Battarine tiskare izlaze povremeni bilteni s vijestima iz vladinih bečkih novina. Veliko bogatstvo fonda Znanstvene knjižnice predstavlja i 9 100 naslova periodičnih publikacija sa 65 000 godišta. Među njima posebno mjesto ima stara dalmatinska periodika. Od sačuvanog trećeg godišta Almanacco di Zara, preko Kraglskog dalmatina, do malo poznatog Bollettino Dalmata (1807.), dvojezičnog biltena Sôk izvadjen iz naredbenih kgnigaa Vojske od Dalmaczie – Estratto delle notizie uffiziali dell'Armata di Dalmazia (1809.) do pojave prvih novina 1832. godine Gazzeta di Zara, kronološkim redom izdvajamo najznačajnije zadarske periodike: Srpsko-dalmatinski magazin, Zora Dalmatinska, Osservatore Dalmato, Glasnik dalmatinski, Narodni list - Il Nazionale, Il Dalmata, Vuk, Lovor i druge. Bogatstvo serijskih publikacija u fondu Knjižnice, koje su nastale od 1806. godine pa do naših dana, nezaobilazna su građa u izučavanju ekonomskog stanja, kulturno-prosvjetnog razvoja, političkih i drugih previranja na ovom prostoru.