.. molimo pričekajte ..

DIKAZ - Digitalna knjižnica Zadar

O projektu

Znanstvena knjižnica Zadar općeznanstvena je knjižnica koja posjeduje građu iz svih područja ljudskog znanja. Posebnost njezinog fonda je stara i rijetka građa te zavičajna zbirka Dalmatika koja okuplja publikacije dalmatinskih autora, djela objavljena na području Dalmacije i o Dalmaciji. Zbog funkcije Knjižnice koja se odnosi na zaštitu kulturne baštine, ove izvornike nije moguće davati na često korištenje. Posjedovanje vrijedne građe značajne za život zadarskog područja i istodobna nemogućnost njenog davanja na uporabu korisnicima u suprotnosti je s temeljnim ciljevima Knjižnice. Digitalizacija omogućuje knjižnicama da ispune obvezu zaštite građe i osiguraju korisnicima lakši pristup građi.

Digitalni repozitorij će sadržavati sve vrste građe:  knjige, rukopise, sitni tisak, razglednice, fotografije, kartografsku građu, serijske publikacije, koji svjedoče o životu, stvaralaštvu i izdavaštvu na zadarskom području  u vremenu od 16. stoljeća  do početka Drugog svjetskog rata 1940. godine. Zamišljeno je da se projekt odvija u fazama tj. kronološkim redom i prva faza su  3 djela iz 16. i 17. stoljeća i 33 jedinice Grafičke zbirke.

Građa u repozitoriju grupirana je prema zbirkama kako su organizirane u Knjižnici. Glavne zbirke imaju i podzbirke, a svaka od njih, ili čitav repozitorij zajedno,  pretraživ je po zadanim elementima (autor, naslov, broj sveska) odnosno po bilo kojoj riječi iz teksta. Preuzimanje datoteke u PDF formatu kao i ostale detaljne upute nalaze se u poglavlju Pomoć.

Cilj projekta, kojeg smo započeli 2010. godine, je osiguranje kvalitetnijeg i lakšeg pristupa staroj i zaštićenoj građi iz fonda Knjižnice te predstavljanje građe značajne za izučavanje kulturnog identiteta zadarske regije globalnoj zajednici. Digitalizacija građe iz fonda Knjižnice pružit će uvid u kulturnu povijest Zadra i okolice  širokom krugu korisnika, ali i potvrditi pripadanje Zadra hrvatskom, mediteranskom i europskom kulturnom kontekstu.

Kriteriji  odabira građe za digitalizaciju slijede načela znanstvene i kulturno-povijesne vrijednosti i zanimljivosti, preventivne zaštite starih i rijetkih primjeraka te predstavljanje izdavačkog djelovanja Znanstvene knjižnice Zadar. Pri odabiru građe za digitalizaciju slijedile su se Smjernice za odabir građe za digitalizaciju.

Financijsku potporu za projekt digitalizacije dalo je Ministarstvo kulture RH.

Izrada digitalnih reprodukcija povjerena je vanjskom suradniku tvrtki ArhivPro i izrađuju se sukladno normama koje je propisalo Ministarstvo kulture Formati datoteka za pohranu i korištenje. Digitalizacija dijela Grafičke zbirke, razglednica, obavlja se u Knjižnici.

Projektni tim sačinjavaju mr. sc. Miro Grubić, Marijana Senkić-Klapan, Ivana Župić-Baždarić i Igor Čolak.