.. molimo pričekajte ..

DIKAZ - Digitalna knjižnica Zadar

Battara, Antonio Luigi

tiskar (Zadar, 1769 - Zadar, 1817)

Battara, Antonio Luigi
Radovi u repozitoriju: 4
Biografija:

Povijest tiskarske obitelji Battara započinje Antonio Luigi Battara osnivanjem tiskare 1803. godine. Tiskara je pod njegovim vodstvom radila do 1817. godine, a nakon toga tiskarom upravlja udovica Marina, te sinovi Pietro i Francesco Napolene do 1874. godine, kada se tiskara zatvara. Sedam desetljeća rada jedne tiskare nije kratko vrijeme, osobito kada su u pitanju počeci tiskarstva u jednome gradu. Najteže je bilo, kao i obično, samom osnivaču, koji je i zbog dalmatinskih političkih prilika imao dosta teškoća. Battara tiska Kraglski Dalmatin, u 500 primjeraka. U Zadru se prodavalo 27 primjerka Kraglskog Dalmatina, u Šibeniku 5 primjeraka, u Splitu 6, a u Dubrovniku samo 1. U Mlecima ga je kupovao Domenio Fracasso, bivši zadarski tiskar. Battara je imao znatnih financijskih teškoća u vođenju tiskare. Umro je 14. svibnja 1817. godine u rodnom gradu, a sahranjen je u crkvi Sv. Šime.

Izvor: Galić, P. Povijest zadarskih tiskara. Zagreb : HBD, 1979.