.. molimo pričekajte ..

DIKAZ - Digitalna knjižnica Zadar

Coronelli, Vincenzo Maria
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Mletački geograf, kartograf i teolog (Ravenna, 16. VIII. 1650 – Venecija, 9. XII. 1718). Utemeljitelj geografskoga društva Argonauti. Poznato je oko 400 njegovih karata, objavljenih u Atlasu Mletaka (Atlante Veneto, 1691–95) i Otočniku (Insularu atlasa) Mletaka (Isolario dell’ Atlante Veneto, 1697). Izradio i kartu Dubrovačke Republike (Stato di Ragusa, 1700). Konstruirao globuse koji se čuvaju u mnogim knjižnicama i muzejima europskih metropola. Za plodnu kartografsku djelatnost dobio naziv kartografa Mletačke Republike.

Izvor: Hrvatska enciklopedija