.. molimo pričekajte ..

DIKAZ - Digitalna knjižnica Zadar

Battara, Marina

tiskarica (Zadar, 1770 - Zadar, 1859)

Battara, Marina
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

Smrću A.L. Battare nije prestala raditi Tiskara Battara, jer ju je naslijedila i nastavila voditi udovica Marina. Marina Battara vodila je tiskaru od 1817. do 1831. godine. Godine 1819. Vlada Dalmacije raspisala je natječaj za tiskarske usluge Vladi i njenim uredima. Može se ustvrditi da se na taj taj natječaj javila samo M. Battara. To je jedan od razloga što se Battarina tiskara na pojedinim djelima, koje financira Vlada, naziva "Vladina tiskara". Nakon 1823. tiskaru preuzimaju Marinini sinovi Pietro i Francesco Napolenone.

Izvor: Galić, P. Povijest zadarskih tiskara. Zagreb, 1979.; Katić, M. Marina Battara, prva zadrska tiskarica: 1770. - 1859., VBH 48, 3-4(2005).