.. molimo pričekajte ..

DIKAZ - Digitalna knjižnica Zadar

Poiret, Vincent

slikar (Trst, 1813 - Torino, 1868)

Poiret, Vincent
Radovi u repozitoriju: 2
Sinonimi: Vicko, Vicenzo
Biografija:

Slikar francuskog podrijetla. Umjetničku akademiju završio u Veneciji. U Dalmaciju dolazi 1838., a od 1860. živi u Milanu i Trstu. U prvom redu portretist, slika minijature u akvarelu i ulju te kompozicije sa sakralnim temama u retardiranoj klasicističkoj maniri. Ilustrirao litografijama mape i albume s vedutama i genre-scenama (Zadar 1840), knjige F. Carrare i M. Casottija. Također je crtao i narodne nošnje.

Njegov umjetnički rad na području Dalmacije analiziraju C. Fisković i M. Stagličić.

Izvor: Enciklopedija likovnih umjetnosti. 3: Inj-Portl. Zagreb, 1964.