.. molimo pričekajte ..

DIKAZ - Digitalna knjižnica Zadar

Alschinger, Andreas

botaničar (Anger kod Čeških Budjejovica, 1791 - Beč, 1864)

Alschinger, Andreas
Radovi u repozitoriju: 1
Biografija:

U Zadru živi od 1821.  do 1858. Predaje na gimnaziji povijest, grčki i latinski, a povremeno i prirodne znanost. Za boravka u Zadru najprije se bavio istraživanjem flore kopnenog i otočnog dijela zadarske okolice, a poslije je istraživanja proširio na gotovo čitavo područje otočnog i kopnenog dijela južne Hrvatske sve do Boke kotorske. Objavljivao je znanstvene radove u listu La Dalmazia.

Izvor: Hrvatski biografski leksikon. 1: A-Bi. Zagreb, 1983.